Kategori pengetahuan : Jun 2019

Teorem dan undang-undang

Teorem dan undang-undang

Terdapat beberapa teorem yang boleh digunakan untuk mencari penyelesaian rangkaian elektrik dengan memudahkan rangkaian itu sendiri atau ia boleh digunakan untuk mengira penyelesaian analisis mereka dengan mudah. Teorema litar elektrik juga boleh digunakan untuk sistem AC, dengan hanya satu perbezaan: menggantikan rintangan ohmik sistem DC dengan impedans