Kategori pemantauan : Jun 2019

Aras penciptaan data tahap penciptaan dan protokol komunikasi (IEC 61850)

Aras penciptaan data tahap penciptaan dan protokol komunikasi (IEC 61850)

Pengambilalihan data peringkat substation Artikel teknikal ini mengkaji semula stesen selaras pemerolehan data dan protokol komunikasi yang diterangkan dalam IEC 61850. IEC 61850 adalah piawaian antarabangsa semasa bagi automasi pencawang (SA). Aras penciptaan data tahap akustik dan protokol komunikasi yang diterangkan dalam IEC 61850 (pada gambar: TransCo Laoag Substation pada waktu malam; kredit: MikeHansZach melalui Flickr) Tumpuan IEC 61850 adalah untuk menyediakan standard interoperable untuk peralatan pencawang multivendor untuk berkomunikasi